Szkoła ochrony
Start

Szkoła działa od 2000r. i jest pierwszą tego typu placówka powstałą w Płocku, kształcącą kobiety i mężczyzn w zawodzie Technik Ochrony Fizycznej Osób I Mienia. Posiadamy własną bazę lokalową i kadrę do której należą wykładowcy szkół policyjnych, oficerowie policji i wojska. Nauka odbywa się w systemie zaocznym - sobota i niedziela co 2 tygodnie. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego otrzymuje się tytuł Technika Ochrony Fizycznej Osób I Mienia oraz uprawnienia KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ. Uczniowie uzyskują wiedzę z następujących przedmiotów Pdst. prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia, Kryminologia i kryminalistyka, Prawo karne i cywilne, Taktyka i dokumentowanie działań ochronnych, Ochrona osób, Konwojowanie, Wyszkolenie strzeleckie, Samobrona i techniki interwencji, J.angielski, Absolwenci szkoły pracują w policji, Biurze Ochrony Rządu, posiadaja własne agencje ochrony lub pracują na stanowiskach kierowniczych w agencjach ochrony. Szkoła oferuje dodatkowe kursy z dziedziny imprez masowych i detektywistyki. W trakcie nauki organizowane są zajęcia w terenie; paintball, wspinaczka, taktyka i inne.

Szkoła posiada internat dla uczniów z poza Płocka.

PRZED WYBOREM SZKOŁY, ZWRÓĆ UWAGĘ CZY INNA PLACÓWKA PROPONUJĄCA CI NAUKĘ MA ODPOWIEDNIĄ KADRĘ I DOŚWIADCZENIE?

 MY JESTEŚMY JEDYNĄ SZKOŁĄ W PŁOCKU Z TAK DUŻYM STAŻEM !!!!!

Spoko

Szkoła współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA, Agencjami Detektywistycznymi i Ochrony.

 

IPA

 

Ustawa o ochronie fizycznej osób i mienia nakłada na wszystkich pracowników ochrony obowiązek posiadania wpisu do rejestru kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zgodnie z tą ustawą wpis uzyskuje osoba, która między innymi legitymują się świadectwem szkoły potwierdzającym uzyskanie specjalistycznego wykształcenia.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i należy do ściśle współpracujących ze sobą placówek w całym kraju, co gwarantuje wysoki poziom nauczania i stalą wymian doświadczeń.

Szkoła przygotowuje wysoko wykwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia (firm, przedsiębiorstw, banków, hoteli, sklepów, VIP-ów, imprez masowych itp.). Absolwenci szkoły przygotowani są także do roli przedsiębiorcy prowadzącego własną agencję ochrony lub kierowanie działalnością z zakresu usług ochrony osób i mienia.