Rss

Kursy

„Szkoła” prowadzi kursy :

  • doszkalające
  • detektywistyczne
  • imprezy masowe
  • kwalifikacyjne

UWAGA !!!

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu”.

Kurs dla pracowników ochrony – 500 zł

Wszystkie kursy prowadzone są cyklicznie po zebraniu się odpowiedniej grupy kursantów (średnio co 3 miesiące)

Zapisy i informacje odnośnie kursów można uzyskać pod numerem tel: 601-271-465