Rss

O placówce

Ustawa o ochronie fizycznej osób i mienia nakłada na wszystkich pracowników ochrony obowiązek posiadania wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony. Zgodnie z tą ustawą wpis wydaje się osobom, które między innymi legitymują się świadectwem szkoły potwierdzającym uzyskanie specjalistycznego wykształcenia lub zaświadczeniem o ukończeniu specjalistycznego kursu.

Co pięć lat każdy Kwalifikowany Pracownik Ochrony musi ukończyć kurs udoskonalający.

Zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych nauką w szkole lub chcących ukończyć specjalistyczne kursy stwarzające ciekawe perspektywy zawodowe. Placówka działa od 2000 roku, współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji IPA, agencjami detektywistycznymi i ochrony, jesteśmy członkiem Polskiej Izby Ochrony oraz Polskiego Związku Pracodawców Ochrony.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, własną bazę lokalową co gwarantuje wysoki poziom nauczania i stalą wymianę doświadczeń, a Placówka Kształcenia Ustawicznego posiada wpis do rejestru placówek oświatowych nr 296.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra mająca doświadczenia w branży detektywistyczno- ochroniarskiej i policyjnej. Szkoła przygotowuje wysoko wykwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia (firm, przedsiębiorstw, banków, hoteli, sklepów, VIP-ów, imprez masowych itp.). Szkolący się przygotowani są także do roli przedsiębiorcy prowadzącego własną agencję ochrony lub kierowanie działalnością z zakresu usług ochrony osób i mienia. Na podstawie zaświadczenia o odbytym szkoleniu otrzymuje się wpis na listę KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY.