Rss

Kadra szkoły

Kadra pedagogiczna szkoły:

Beata Mrowiec – dyrektor szkoły

Paweł Bednarek – przedmioty zawodowe

Krzysztof Osmański – przedmioty prawne

Beata Szymańska – j. obcy w ochronie

Roman Wilmański – samobrona i techniki interwencji

Mariusz Zieliński – wyszkolenie strzeleckie

Rafał Nagadowski – organ prowadzący, dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego